Initiatief van

Onderwijspool Flevoland is een initiatief van 4 stichtingen met totaal 66 scholen in het basisonderwijs.

Onderwijspool 38244

Onderwijs geven op basis van de Christelijke identiteit, dat is het uitgangspunt van Stichting Codenz. De stichting vormt het bestuur over tien protestants-christelijke basisscholen die onderwijs geven onder de kernwaarden betrokkenheid, bezieling, uitdaging, verbondenheid en vertrouwen. Het onderwijs is maatschappelijk betrokken, wordt ondersteund door digitale leermiddelen én vormgegeven samen met kind, leraar, ouders, specialisten en ketenpartners. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van leerarrangementen. Dit is een onderwijsvorm die ervanuit gaat dat ieder kind iets anders nodig heeft. Zo krijgt ieder kind de kans op zijn of haar talenten te ontdekken én ontwikkelen en worden ze voorbereid op hun plek in de samenleving.

Onderwijspool 38237

SCPO Lelystad is de stichting voor christelijk primair onderwijs en vormt het bestuur voor zeven scholen met regulier basisonderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen geven onderwijs vanuit de waarden ‘geloof, hoop en leren’, en hebben diversiteit hoog in het vaandel staan. Onderwijs gaat hier niet alleen om leren, maar ook op voorbereid worden op een altijd veranderende wereld door persoonswording (leven) en burgerschapsvorming (samenleven). Kinderen én medewerkers kunnen daarom het beste uit zichzelf halen door de vele aandacht voor talentontwikkeling in een betekenisvolle omgeving. Er wordt samen constant gekeken of het onderwijs aansluit op die veranderende omgeving waarin de leerlingen opgroeien.

Onderwijspool 38239

Met hart, lef en vertrouwen bouwen aan het onderwijs van morgen, dat doet SKO. Door van elkaar te leren en verder te kijken dan de gebaande paden worden er dromen gerealiseerd. De 27 aangesloten katholieke basisscholen doen dit elk vanuit een eigen unieke achtergrond; van grote stadsschool tot kleinere dorpsschool, en van Daltononderwijs tot Jenaplan. Allemaal met het oog op de gezamenlijke missie: ruimte creëren voor geluk voor de kinderen en skollega’s. Die ruimte wordt samen ontworpen met ouders, de buurt, de kinderopvang, voorgezet onderwijs en de gemeenten. Zo zijn SKO-scholen een veilige en verbindende plek voor alle leerlingen en krijgt ieder kind alles aangereikt om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

Onderwijspool 38238

Alle twintig scholen van Stichting SchOOL verschillen van elkaar, maar delen een gemeenschappelijke belofte aan kinderen en medewerkers. Een belofte dat iedereen welkom is, en dat iedereen wordt gestimuleerd om te ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Hierbij worden kinderen geïnspireerd om samen te werken en delen, en hierbij open te staan voor verschillen. Die zijn namelijk hartstikke krachtig. Stichting SchOOL gaat uit van het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en groei, ook bij medewerkers. Hierbij is eigen verantwoordelijkheid belangrijk, maar ook vooral het leren van elkaar.

Onderwijspool 38241